Fotowoltaika projekt gdańsk

Konstrukcja systemów fotowoltaicznych (PV) składa się z elementów aktywnych i pasywnych. Aktywnymi komponentami są zwykle falowniki, kontrolery ładowania i regulatory napięcia. Do elementów pasywnych należą ogniwa fotowoltaiczne modułu, wiązka przewodów/szyna zbiorcza modułu oraz konstrukcje montażowe. Jeśli chodzi o takie rozwiązanie jak fotowoltaika projekt Gdańsk może przygotować biorąc pod uwagę elementy aktywne: falowniki, kontrolery ładowania, regulatory napięcia oraz komponenty pasywne: ogniwa fotowoltaiczne, wiązka przewodów / szyna zbiorcza.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat panele słoneczne stały się dominującym źródłem energii odnawialnej. Ich konstrukcja jest również stale ulepszana, zwłaszcza w celu maksymalizacji ich wydajności.

Ogniwa fotowoltaiczne (PV) są nowością. Pierwsze projekty fotowoltaiki powstały z cienkowarstwowych ogniw krzemowych. Za nimi pojawiły się cienkowarstwowe ogniwa miedziane, a następnie cienkowarstwowe amorficzne ogniwa krzemowe. Konstrukcja ogniwa słonecznego stale ewoluuje wraz ze wzrostem rodzajów użytych w nim materiałów.

Aby zmaksymalizować absorpcję światła słonecznego, ogniwa fotowoltaiczne są zwykle ułożone w dwuwymiarowy wzór siatki zwany modułem fotowoltaicznym. Ma to na celu maksymalizację prędkości, z jaką światło słoneczne jest zamieniane na energię elektryczną, a także zminimalizowanie efektów zacieniania przez pobliskie obiekty, takie jak drzewa czy budynki. Aby zmaksymalizować transmisję światła, fotowoltaika projekt Gdańsk proponuje zazwyczaj z powłoką lustrzaną na jednej powierzchni i powłoką antyrefleksyjną na obu powierzchniach