Dofinansowanie unijne dla firm

Źródło: https://eurolider.pl/

Jakie korzyści zapewnia dofinansowanie unijne dla firm i jak je uzyskać?

Dofinansowanie unijne jest udzielane firmom mikro, małym oraz średnim. Aby uzyskać fundusz europejski, należy prowadzić działalność gospodarczą z siedzibą zarejestrowaną na terenie Polski. W ramach takich projektów firmy mogą podnieść jakość swoich usługi i produktów, a także poszerzyć ofertę oraz dotrzeć na nowe rynki zbytu. Wysokość dotacji zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz docelowego miejsca realizacji inwestycji, a maksymalnie sięga nawet 70 proc. wszystkich kosztów związanych z jej przeprowadzeniem.

Bezzwrotne dofinansowanie

Przedsiębiorstwa mogą uzyskać wiele dotacji unijnych na różne cele rozwojowe, a znaczna część z nich jest bezzwrotna. Firmy korzystają z nich chociażby na potrzeby inwestycji w nieruchomości, prace budowlane, środki trwałe, materiały, maszyny czy urządzenia, a także licencje, patenty oraz wartości prawne i niematerialne. Pozyskane środki można przeznaczyć również na najem, dzierżawę czy leasing budynków, gruntów i środków trwałych. Dotacje wykorzystywane są również na działania promocyjne. Sama procedura uzyskiwania dofinansowania na rozwój firmy wiąże się z koniecznością złożenia stosowanego wniosku, który trzeba uzupełnić wymaganymi załącznikami.

Wniosek o dotację

We wniosku o dotację powinien znaleźć się szczegółowy opis prowadzonej działalności gospodarczej, a także dokumentacja ewidencyjna i dokumentacja przedstawiająca sytuację finansową firmy. Konieczne będzie też uzasadnienie dla danego projektu, np. w formie szkiców lokalizacyjnych, dokumentacji technicznych, map czy dowodów otrzymania uprawnień. Każdy wniosek powinno się uzupełnić harmonogramem prowadzonych działań. W ramach całej procedury odbywa się kompleksowa ocena wszystkich wytycznych, w tym pod kątem logistycznym oraz merytorycznym.